Kas mes esame?

 

 

Mes atviri viesiems taikiems ir tolerantiškiems žmonėms norintiems 
pakeisti pasaulį.

Draugaukime.
Prisijunk.

APIE TJΔ

Pirmą kartą organizacijos reikalingumo idėja buvo iškelta 2004 m. lapkričio mėnesį. 2005 09 23 d. steigiamojo susirinkimo Vilniuje metu buvo įkurta Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJΔ).

Ko mes siekiame?

Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo pasirinkimui ir požiūriui.Skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją įvairioms socialinėms grupėms, žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją.Vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

TJΔ vizija:

Tolerantiškas jaunimas tolerantiškoje visuomenėje.

TJΔ misija:

Skatinti pagarbą visuomenėje kitaip mąstantiems žmonėms bei diskriminuojamų asmenų grupėms vienijant tolerantišką jaunimą ir skleidžiant informaciją apie toleranciją, didinant neapykantos skleidimo kaštus.

TJΔ vertybės:
•Pagarba
•Įvairovė
•Vienybė

Skatindami visuomenę keistis, tobulėti:

rašome šviečiamuosius straipsnius spaudai, naujienų portalams;įgyvendiname įvairius projektus;organizuojame ir dalyvaujame renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Reaguodami į įvykius:

išsakome aiškią poziciją kai paminamos žmogaus teisės;atliekame žiniasklaidos stebėseną žmogaus teisių srityje;bendradarbiaujame su organizacijomis ir įstaigomis.

Kovodami su neapykantos kurstymu:

informuojame teisėsaugą apie neapykantos kurstymą viešojoje erdvėje;rengiame pranešimus ir informuojame institucijas bei organizacijas apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje;padedame surasti būdus kaip savarankiškai apginti savo teises.

Telkdami bendraminčius:

organizuojame filmų peržiūras, kultūrinius vakarus, diskusijas ir pan.;rengiame vasaros stovyklas, išvykas;rašome ir verčiame naujienas;rengiame tyrimus, teisines konsultacijas;prisidedame plėtojant ir prižiūrint svetainę www.gayline.lt.

Kuo tu galėtum prisidėti?

pasiūlyk ir padėk įgyvendinti naujas veiklos kryptis ir idėjas;padėk versti naujienas ir straipsnius; kurk ir rašyk apie žmogaus teises;dalyvauk TJA projektuose ir veiklose;padėk organizuoti renginius;pildyk ir plėtok TJA informacinę bazę apie toleranciją;padėk formuoti organizacijos įvaizdį;burk komandą organizacijoje bendrai veiklai.